การเรียน การสอน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิชาหุ่นยนต์เบื้องต้น ให้นักเรียนแกนมัธยมที่มาเรียน ที่วิทยาลัยฯ ได้ลงมือปฏิบัติอย่างเต็มที่

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PeerapongHong

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์