อบรมการใช้งานเครื่อง Machining Center

การอบรมใช้งานเครื่อง Machining Center ยื่ห้อ OKK จากบริษัทสมบูรณ์แอ๊ดวาซ์นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Machine

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง