ต้อนรับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 22 สถาบันพระปกเกล้า ในการรับฟังการบรรยายและศึกษาดูงาน การพัฒนาบุคลากรระดับเทคนิคสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

ติชม

สร้างโดย :


WITSANU

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เครื่องกล