วันที่ 29 ตุลาคม 2566 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาในการประชุมผู้ปกครอง ระดับ ปวช.1-3 และปวส. 1-2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ติชม

สร้างโดย :


kamnoon

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
โลหะการ