งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ยินดีต้อนรับ

งานวัดผลและประเมินผล
ฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
TEL. 038-485202 ต่อ 134

ข้อมูลหน่วยงาน

ประกาศจากงานวัดผลและประเมินผล

7/05/2563 นักเรีัยน/นักศึกษา สามารถเข้าไปตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียน S/62 ได้ที่ ศธ.02 ออนไลน์ค่ะ

9/03/2563  ครูผู้สอนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแก้ 0, มส., แก้ผลการเรียน ที่หน้าเว็บงานวัดผลได้เลยค่ะ