เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีได้เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศเปิดเรียนของนักเรียนไทยสาขาวิชาเทคนิคซอฟแวร์ ประจำปี 2021 โดยมีคณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศฉางโจว กล่าวต้อนรับ นางสาวชื่นจิตร อกตั๋น ตัวแทนจากคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายสมัย ศรีหาบุตร รองผู้อำนวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นายอำนวย เหิมขุนทด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ที่เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศ ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมพิกุล วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีได้เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศเปิดเรียนของนักเรียนไทยสาขาวิชาเทคนิคซอฟแวร์ ประจำปี 2021 โดยมีคณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศฉางโจว กล่าวต้อนรับ นางสาวชื่นจิตร อกตั๋น ตัวแทนจากคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายสมัย ศรีหาบุตร รองผู้อำนวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นายอำนวย เหิมขุนทด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ที่เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศ ผ่านระบบออนไลน์

ณ ห้องประชุมพิกุล วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ