เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 นายมลฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดผ่านสื่อออนไลน์ โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน ความปลอดภัยระบบขนส่งทางราง ครูวิชาชีพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีนายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีวิทยากรมาให้ความรู้ 2 ท่านคือ ดร.ทยากร จันทรางศุ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทางกรมการขนส่งทางราง นายทัศนา เอี่ยมสะอาด ตำแหน่งหัวหน้าครูฝึกช่างอากาศยานสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ณ ห้องประชุมทิวสน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 นายมลฑล  ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดผ่านสื่อออนไลน์ โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน ความปลอดภัยระบบขนส่งทางราง ครูวิชาชีพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีนายนิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีวิทยากรมาให้ความรู้ 2 ท่านคือ ดร.ทยากร จันทรางศุ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทางกรมการขนส่งทางราง นายทัศนา เอี่ยมสะอาด ตำแหน่งหัวหน้าครูฝึกช่างอากาศยานสายการบินไทยไลอ้อนแอร์

ณ ห้องประชุมทิวสน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ