โครงการเตรียมความพร้อมด้านความรู้และทักษะพื้นฐานผ่านกิจกรรม Boot Camp ก่อนการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการในรูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน(Work integrated Learning,WIL) ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

โครงการเตรียมความพร้อมด้านความรู้และทักษะพื้นฐานผ่านกิจกรรม Boot Camp ก่อนการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการในรูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน(Work integrated Learning,WIL) ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ