เก็บภาพบรรยากาศการเปิดเรียนที่1/2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ดูการเดินทางของนักเรียนแต่ละคน การดูแลเอาใจใส่ของคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่มีต่อนักเรียน นักศึกษา ทุกคน ในตอนเช้าเข้าแถวนายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ได้กล่าวต้อนรับให้โอวาทและแจ้งกฏระเบียบกติกาในการอยู่ในรั้ววิทยาลัยฯการรักษากฏระเบียบของวิทยาลัยฯให้ถูกต้อง ขอให้นักเรียน นักศึกษา จงตั้งใจเล่าเรียนให้จนจบหลักสูตรกันทุกๆคน และเรียนในรั้วของวิทยาลัยฯอย่างมีความสุขและปลอดภัยในทุกๆวัน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรียินดีต้อนรับนะคะ

เก็บภาพบรรยากาศการเปิดเรียนที่1/2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ดูการเดินทางของนักเรียนแต่ละคน การดูแลเอาใจใส่ของคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่มีต่อนักเรียน นักศึกษา ทุกคน ในตอนเช้าเข้าแถวนายนิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ได้กล่าวต้อนรับให้โอวาทและแจ้งกฏระเบียบกติกาในการอยู่ในรั้ววิทยาลัยฯการรักษากฏระเบียบของวิทยาลัยฯให้ถูกต้อง ขอให้นักเรียน นักศึกษา จงตั้งใจเล่าเรียนให้จนจบหลักสูตรกันทุกๆคน และเรียนในรั้วของวิทยาลัยฯอย่างมีความสุขและปลอดภัยในทุกๆวัน  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรียินดีต้อนรับนะคะ

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ