เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายอภิชาติ อนุกูลเวช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ได้มอบรางวัล การแข่งขันนวัตกรรมซอฟท์แวร์ควบคุมหุ่นยนต์ ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่เข้าแข่งขัน ในโครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์และการคิดขั้นสูง โดยความร่วมมือของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.และวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2565 ณ แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายอภิชาติ อนุกูลเวช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ได้มอบรางวัล การแข่งขันนวัตกรรมซอฟท์แวร์ควบคุมหุ่นยนต์ ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่เข้าแข่งขัน ในโครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์และการคิดขั้นสูง โดยความร่วมมือของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.และวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2565 ณ แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ