เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ได้กล่าวต้อนรับและให้นโยบายพร้อมชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานในส่วนต่างๆของทางวิทยาลัยฯให้กับผู้ปกครอง ในการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช2.ปวช.3และปวส.2 และนางสาวลลิตา สิงโตทอง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ให้เกียรติมาให้ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีให้แก่ผู้ปกครอง ณ หอประชุมคมสันวิทยาคาร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 นายนิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ได้กล่าวต้อนรับและให้นโยบายพร้อมชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานในส่วนต่างๆของทางวิทยาลัยฯให้กับผู้ปกครอง ในการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช2.ปวช.3และปวส.2 และนางสาวลลิตา สิงโตทอง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ให้เกียรติมาให้ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีให้แก่ผู้ปกครอง ณ หอประชุมคมสันวิทยาคาร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ