เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายศุภชัย สุขุมาลจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา เข้าพื้นที่เพื่อติดตามการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ เพื่อติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพ รับทราบปัญหา และข้อเสนอแนะในการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน Web Service ที่มีมาตราฐานและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบในการจัดการเรียนการสอน โดยมีนายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ ห้องทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565  นายศุภชัย สุขุมาลจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา เข้าพื้นที่เพื่อติดตามการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ เพื่อติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพ รับทราบปัญหา และข้อเสนอแนะในการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน Web Service ที่มีมาตราฐานและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบในการจัดการเรียนการสอน โดยมีนายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ ห้องทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ