เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายสรวุฒิ เนื่องจำนง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี เขต 4 เป็นประธานในการเปิดอบรมหลักสูตรความรู้ด้านการมาตรฐาน ระดับอาชีวศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี โดยมีนายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่าวรายงาน และนายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กล่าวต้อนรับ ณ หอประชุมคมสันวิทยาคาร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายสรวุฒิ เนื่องจำนง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี เขต 4 เป็นประธานในการเปิดอบรมหลักสูตรความรู้ด้านการมาตรฐาน ระดับอาชีวศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี โดยมีนายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่าวรายงาน และนายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กล่าวต้อนรับ ณ หอประชุมคมสันวิทยาคาร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ