เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) เข้าตรวจเยี่ยมชม สถานศึกษา และสัมภาษณ์ นักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) เข้าตรวจเยี่ยมชม สถานศึกษา และสัมภาษณ์ นักเรียน นักศึกษา ณ  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ