เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการด้วย Office 365 และ PowerBI ณ หอประชุมคมสันวิทยาคาร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งโครงการดังกล่าวเพื่อการนำดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศของวิทยาลัยดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565  นายนิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการด้วย Office 365 และ PowerBI ณ หอประชุมคมสันวิทยาคาร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งโครงการดังกล่าวเพื่อการนำดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศของวิทยาลัยดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ