เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี พร้อมคณะครู เข้าร่วมประชุมหารือออนไลน์กับ Shandong Polytechnic College. เพื่อนำนักศึกษาแผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์และแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนแบบทวิวุฒิ (นักศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษา 2 ใบ คือประเทศจีนและประเทศไทย) ณ ห้องประชุมพิกุล วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายนิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี พร้อมคณะครู เข้าร่วมประชุมหารือออนไลน์กับ Shandong Polytechnic College. เพื่อนำนักศึกษาแผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์และแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนแบบทวิวุฒิ (นักศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษา 2 ใบ คือประเทศจีนและประเทศไทย) ณ ห้องประชุมพิกุล วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ