โครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสำหรับอุตสาหกรรม NEW ENGINE OF GROWTH ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 นายนิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ได้มอบหมายให้นายอัฐษนันท์  ลัทธิรมย์รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมด้านสมรรถนะด้านการจัดการโลจิสติกส์ภายใต้โครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสำหรับอุตสาหกรรม NEW ENGINE OF GROWTH  ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 16 - 17 และวันที่ 19 กรกฎาคม 2565  ณ ห้องประชุมจามจุรีวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี โดยมีคณะครูแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ นักศึกษาเข้าร่วมอบรม

สำหรับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)  ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเป็นการตอบโจทย์ในการวางแผนกำลังคนด้านอาชีวศึกษา

ประเทศไทยผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (S-curve) ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 คือ First s-curve ซึ่งเป็นการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วในประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยผลิตโดยการลงทุนชนิดนี้จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะกลาง เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนา S-curve ในรูปแบบที่ 2 คือ New S-curve เป็นรูปแบบของการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยี โดยอุตสาหกรรมใหม่หรืออุตสาหกรรมอนาคตเหล่านี้จะเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ