ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 (เทศบาลบ้านบึง)

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายนิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ได้มอบหมายให้นายอำนวย  เหิมขุนทด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายอัฐษนันท์  ลัทธิรมย์รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายอภิชาติ  อนุกูลเวช  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และนางสองเมือง  กุดั่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 โดยในช่วงเช้าได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเทศบาลตำบลหนองชาก ในช่วงบ่ายเข้าร่วมกิจกรรมกับเทศบาลอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ