เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 คณะครูประจำแผนกขนส่งทางราง นำนักศึกษา สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ฝึกอบรมการทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง ภายใต้โครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) และคณะ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 คณะครูประจำแผนกขนส่งทางราง นำนักศึกษา สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ฝึกอบรมการทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง ภายใต้โครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) และคณะ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ