เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ อนุกูลเวช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแจกหมวกนิรภัย ทีมีมาตรฐานให้แก่นักเรียน นักศึกษา ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ถนนทางหลวงชนบท ชบ.13059 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ อนุกูลเวช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแจกหมวกนิรภัย ทีมีมาตรฐานให้แก่นักเรียน นักศึกษา ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ถนนทางหลวงชนบท ชบ.13059 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ