เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ได้จัดโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (เลือกตั้งนายก อวท. และคณะกรรมการดำเนินงาน อวท.) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายอาคม จันทร์เพ็ญ นางสาวรื่นฤดี แก้วมณี พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ พร้อมคณะ จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ได้มาให้ความรู้และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเลือกตั้งในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมคมสันวิทยาคาร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ได้จัดโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (เลือกตั้งนายก อวท. และคณะกรรมการดำเนินงาน อวท.) ประจำปีการศึกษา 2565  โดยมี นายอาคม จันทร์เพ็ญ นางสาวรื่นฤดี แก้วมณี พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ พร้อมคณะ จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ได้มาให้ความรู้และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเลือกตั้งในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมคมสันวิทยาคาร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ