เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อการพัฒนาบุคลากรระดับอาชีวศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมใน EEC ให้กับสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.โดยมีท่านหม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. นำคณะเข้ารับการศึกษาอบรมและศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อการพัฒนาบุคลากรระดับอาชีวศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมใน EEC ให้กับสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.โดยมีท่านหม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. นำคณะเข้ารับการศึกษาอบรมและศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ