เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน/นักศึกษา แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ให้การต้อนรับคุณสาโรจน์ มะอาจเลิศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานขาย บริการหลังการขาย และการพัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่ายพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการสนับสนุนสถาบันอาชีวศึกษา และร่วมวางแผนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพของ นักเรียน-นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ให้มี สมรรถนะตรงตามสถานประกอบการต้องการรวมถึงการร่วมพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาในสาขาเทคนิคบริการยานยนต์ เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ มุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ของประเทศไทยต่อไป

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน/นักศึกษา แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ให้การต้อนรับคุณสาโรจน์ มะอาจเลิศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานขาย บริการหลังการขาย และการพัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่ายพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการสนับสนุนสถาบันอาชีวศึกษา และร่วมวางแผนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพของ นักเรียน-นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ให้มี สมรรถนะตรงตามสถานประกอบการต้องการรวมถึงการร่วมพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาในสาขาเทคนิคบริการยานยนต์ เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ มุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ของประเทศไทยต่อไป

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ