เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรยกระดับการจัดการเรียนการสอนเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษา(Excellent Center)และศึกษาดูงานตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2565 ณ เกาะช้างพาราไดซ์ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565 นายนิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรยกระดับการจัดการเรียนการสอนเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษา(Excellent Center)และศึกษาดูงานตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2565 ณ เกาะช้างพาราไดซ์ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ