เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีได้จัดโครงการฝึกอบรมการเชื่อม การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย(NDT)ในงานระบบรางภายใต้โครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสำหรับอุตสาหกรรม NEW GROWTH ENGINE ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะและแผนกวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง เข้าอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมทิวสน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีได้จัดโครงการฝึกอบรมการเชื่อม การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย(NDT)ในงานระบบรางภายใต้โครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสำหรับอุตสาหกรรม NEW GROWTH ENGINE ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะและแผนกวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง เข้าอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมทิวสน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ