เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ไปแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 3 ชลบุรี โดยมีสาขางานที่เข้าแข่งขันดังนี้

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายนิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ไปแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 3 ชลบุรี โดยมีสาขางานที่เข้าแข่งขันดังนี้ 

1.สาขางานเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด)

นายนันทภพ ลอยสุริวงศ์ เข้าร่วมแข่งขัน

นายเขมณัฐ ดาศรี  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง)

ครูผู้ควบคุม นายศราวุฒิ จาบทะเล

2. สาขางานเครื่องจักรกล (เครื่องกลึง)

นายณัฐวุฒิ แสงทอง นายภูษิต จิตพูลผล 

นายธีระพงศ์ สมบูรณ์ เข้าร่วมแข่งขัน

ครูผู้ควบคุม นายมานพ บุตรแวว

3. สาขาการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 

นายไกรวิชญ์ ฉิมงาม เข้าร่วมแข่งขัน 

นายศักรินทร์ ไพรหงส์ รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน)

นายชาญวิทย์ ขาวนวล เข้าร่วมการแข่งขัน 

ครูผู้ควบคุม นางสาวชนิตา ชัยศุภสิน 

4. สาขามาตรวิทยาด้านมิติ 

นายพีรนันท์ วุฒิจินดานนท์ รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)

นายสรณัฐ นิลเทศ รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)

ครูผู้ควบคุม  นางสาวนภัสชญา  คงการุณ

ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ