เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มอบหมายให้นายอภิชาติ อนุกูลเวช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ทำพิธีเปิดโครงการอบรมการจับจีบผ้าและดอกไม้ประดิษฐ์ โดยเป็นกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมคมสันวิทยาคาร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มอบหมายให้นายอภิชาติ อนุกูลเวช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ทำพิธีเปิดโครงการอบรมการจับจีบผ้าและดอกไม้ประดิษฐ์ โดยเป็นกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมคมสันวิทยาคาร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ