เมื่อวันที 5 กันยายน 2565 คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการอาชีวศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการจัดระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยมีนายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้และพาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

เมื่อวันที 5 กันยายน 2565 คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการอาชีวศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการจัดระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยมีนายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้และพาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ