เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 คณะครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดโครงการฝึกอบรมระยะสั้นการซ่อมบำรุงและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 120 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Central Lab 301,302 และ 303 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565  คณะครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดโครงการฝึกอบรมระยะสั้นการซ่อมบำรุงและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์  ให้กับนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 120 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Central Lab 301,302 และ 303 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ