เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 คณะครูแผนกวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางรางเข้าอบรมในโครงการครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาประกอบการของศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(CVM)ประจำปีงบประมาณ 2565ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2565 โดยมีครู Excellent Center ในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 9 คน เข้ารับการอบรมจำนวน 9 คน ณ ณ บริษัท นิวเรลโรด เทคโนโลยี จำกัด (สนามบินสุวรรณภูมิ) จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 คณะครูแผนกวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางรางเข้าอบรมในโครงการครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาประกอบการของศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(CVM)ประจำปีงบประมาณ 2565ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2565  โดยมีครู Excellent Center ในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 9 คน เข้ารับการอบรมจำนวน 9 คน ณ ณ บริษัท นิวเรลโรด เทคโนโลยี จำกัด (สนามบินสุวรรณภูมิ) จังหวัดสมุทรปราการ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ