เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีนวลปาน ศึกษาธิการจังหวัดนครนายกได้นำบุคลากร ตามโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการระบบและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี โดยมีนายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ และนายอำนวย เหิมขุนทด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี พาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

เมื่อวันที่ 13 กันยายน  2565  นางสาวจุฑารัตน์ ศรีนวลปาน ศึกษาธิการจังหวัดนครนายกได้นำบุคลากร ตามโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการระบบและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี โดยมีนายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ และนายอำนวย เหิมขุนทด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี พาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ