เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถละฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก หลักสูตร การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร ระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2565 โดยมีครูแผนกวิชาช่างยนต์เป็นวิทยากรและนักเรียนนักศึกษาและบุคคลภายนอกเข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมทิวสน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถละฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก หลักสูตร การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร ระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2565 โดยมีครูแผนกวิชาช่างยนต์เป็นวิทยากรและนักเรียนนักศึกษาและบุคคลภายนอกเข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมทิวสน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ