เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย ณ อาคาร 78 ปี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงให้ส่วนราชการดำเนินการประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ราชการ ในวันที่ 28 - 30 กันยายน 2565 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. ทุกแห่งทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย ณ อาคาร 78 ปี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงให้ส่วนราชการดำเนินการประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ราชการ ในวันที่ 28 - 30 กันยายน 2565 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. ทุกแห่งทั่วประเทศ

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ