เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 นายอภิชาติ อนุกูลเวช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Knowledge Management-KM) เพื่อการจัดการเรียนการสอนให้กับคณะครู ณ หอประชุมคมสันวิทยาคาร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม  2565 นายอภิชาติ  อนุกูลเวช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Knowledge Management-KM) เพื่อการจัดการเรียนการสอนให้กับคณะครู ณ หอประชุมคมสันวิทยาคาร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ