เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2565 ดร.สัมนาการณ์ บุญเรือง ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ นายสมชาย อินทร์ปรางค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ตามโครงการพัฒนาการควบคุมมือกลเมคคาทรอนิกส์ด้วยโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ ในระดับอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายอำนวย เหิมขุนทดรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี และคณะผู้บริหาร คณะครูให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมทิวสน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2565 ดร.สัมนาการณ์ บุญเรือง ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ นายสมชาย อินทร์ปรางค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ตามโครงการพัฒนาการควบคุมมือกลเมคคาทรอนิกส์ด้วยโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ ในระดับอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายอำนวย  เหิมขุนทดรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี และคณะผู้บริหาร คณะครูให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมทิวสน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ