โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2565 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มอบหมายให้ นายอัฐษนันท์  ลัทธิรมย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ พ.ศ. 2566 ลูกเสือวิสามัญ ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ระหว่างวันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือสวนปรีชา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี โดยมีคณะครูผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมดูแลการเข้าค่ายครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ