คณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มอบหมายให้ นายอัฐษนันท์  ลัทธิรมย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายอภิชาติ  อนุกูลเวช  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารคมสันวิทยาคาร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ