การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 30  ตุลาคม 2565 นายนิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาในการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยในช่วงเช้าเป็นการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ปวช. และช่วงบ่ายเป็นการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคุณลลิตา  สิงห์โตทอง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ นโยบายและบทบาทองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีกับการพัฒนาอาชีวศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนตอบสนองการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ EEC. “ และการบรรยายตามโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) โดยสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านบึง สำหรับในช่วงเช้ามีผู้ปกครอง และนักเรียนชั้น ปวช. เข้ารับฟังจำนวน 2,600 คน ช่วงบ่ายผู้ปกครองนักศึกษาระดับชั้น ปวส. จำนวน 1,600 คน

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ