เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายอำนวย เหิมขุนทด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เข้าเยี่ยมชมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2565ประเภทวิชาอุตสาหกรรม มีการแข่งขันดังนี้ 1.สาขาวิชาช่างก่อสร้าง –ทักษะงานปูน ระดับ ปวช. ทักษะงานไม้และงานสี ระดับ ปวช. ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง 2.สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/ขาวิชาช่างสำรวจ –ทักษะการสำรวจ ระดับ ปวช. 3.สาขาวิชาช่างโยธา –ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ระดับ ปวส. 4.สาขาวิชาช่างโยธา-สาขาวิชาช่างก่อสร้าง –ทักษะงานคอนกรีต ระดับ ปวส. ทำการแข่งขันระหว่างวันที 1-7 พฤศจิกายน 2565 ณ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายอำนวย เหิมขุนทด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เข้าเยี่ยมชมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2565ประเภทวิชาอุตสาหกรรม มีการแข่งขันดังนี้ 1.สาขาวิชาช่างก่อสร้าง –ทักษะงานปูน ระดับ ปวช. ทักษะงานไม้และงานสี ระดับ ปวช. ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง  2.สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/ขาวิชาช่างสำรวจ –ทักษะการสำรวจ ระดับ ปวช. 3.สาขาวิชาช่างโยธา –ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ระดับ ปวส.

4.สาขาวิชาช่างโยธา-สาขาวิชาช่างก่อสร้าง –ทักษะงานคอนกรีต ระดับ ปวส. ทำการแข่งขันระหว่างวันที 1-7 พฤศจิกายน 2565  ณ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ