โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการให้คำปรึกษา และติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน  2565 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการให้คำปรึกษา และติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยระบบบริหารจัดการสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 160 คน โดยได้รับเกียรติวิทยากร รศ. นพ. สุริยเดล  ทรีปาตี กุมารแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์วัยรุ่นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ ผศ. ดร. สรรเสริญ  หุ่นแสน  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16:00 น. ณ หอประชุมคมสันวิทยาคาร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ