โครงการและรับทุนการศึกษาศึกษาต่อ พร้อมทั้งการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบโอวาทนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ที่เข้าร่วมโครงการและรับทุนการศึกษาศึกษาต่อ พร้อมทั้งการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ สาขาเทคนิคควบคุม และซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ โดยนายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี พร้อมคณะผู้บริหารคณะครู และคณะนักศึกษาเข้ารับฟังโอวาทและกำลังใจจากเลขาธิการ กอศ.  ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เนื่องด้วยทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ได้ทำความร่วมมือกับ Changzhou College of Information Technology (CCIT) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิวุฒิไทย - จีน ระยะเวลา 3 ปีการศึกษา (เรียนที่ไทย 1 ปี และ เรียนที่จีน 2 ปี ) ซึ่งในรุ่นที่ 1 นี้ มีจำนวน นักศึกษาในสังกัด สอศ. จำนวน 26 คน จาก สถานศึกษาในสังกัด 3 แห่งได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จำนวน 10 คน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จำนวน 13 คน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จำนวน 3 คน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ