โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยี 5G สำหรับภาคอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยี 5G สำหรับภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการทำงานร่วมกับระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ร่วมกับ บริษัท แอดว๊านซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด ณ ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  เวลา 08.30-16.00 น. โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรจาก AIS ในการฝึกอบรม

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ