พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ 5G ตอบสนองเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายสง่า  แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ 5G ตอบสนองเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ระหว่างศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี (CTC IAI Center) กับ บริษัท แอดว้านซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนา บุคลากรในเขต EEC และคุณวิศรุต พิศาล หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาคตะวันออก บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือ โดยมีนายนิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ ในงานนี้มีผู้บริหารระดับสูงในอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี และภาคเอกชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ หอประชุมคมสันวิทยาคาร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

โดยในช่วงเช้ามีการอบรมเชิงปฏิบัติการของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมประชุมสัมมนา หัวข้อ “ต่อยอดพัฒนาภาคการผลิตสู่อุตสาหกรรม 4.0” (5G Platform for Factory Automation) ณ ห้องประชุมกาสะลอง วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ