เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มอบหมายนางสองเมือง กุดั่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ได้นำคณะครูเข้าเยี่ยมชมและหารือดำเนินการจัดเตรียมการพิจารณาความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายความต้องการบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ บริษัท Analog Devices (Thailand) Co.,Ltd ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มอบหมายนางสองเมือง กุดั่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ได้นำคณะครูเข้าเยี่ยมชมและหารือดำเนินการจัดเตรียมการพิจารณาความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายความต้องการบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ บริษัท Analog Devices (Thailand) Co.,Ltd ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ