เมื่อวันที 28 พฤศจิกายน 2565 นางสาวมนัญญ์ชยา ชูวงศ์เลิศ นำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะสาขาวิชาสถาปัตยกรรม/ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม โดยมี1.นางสาวพชรพร ประมาพันธ์ 2.นายณัฐพล นานาประเสริฐ 3.นายสุรศักดิ์ แสนทวี 4. นางสาวนภัสนันท์ บุญมาก ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง และนางนิษฐา อ่างแก้ว นำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะสถาปัตยกรรม ระดับ ปวส. ประเภททีม โดยมี1.นางสาวเบจวรรณ พลเภา 2.นางสาวฐาปนีย์ จรวรรณ 3.นายสุธี เนื่องจำนงค์ 4.นางสาวมุฑิตา หน่างเกษม ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 2ธันวาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

เมื่อวันที 28 พฤศจิกายน 2565 นางสาวมนัญญ์ชยา ชูวงศ์เลิศ นำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะสาขาวิชาสถาปัตยกรรม/ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม โดยมี1.นางสาวพชรพร ประมาพันธ์  2.นายณัฐพล นานาประเสริฐ 3.นายสุรศักดิ์ แสนทวี 4. นางสาวนภัสนันท์ บุญมาก ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง และนางนิษฐา อ่างแก้ว นำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะสถาปัตยกรรม ระดับ ปวส. ประเภททีม โดยมี1.นางสาวเบจวรรณ พลเภา  2.นางสาวฐาปนีย์ จรวรรณ 3.นายสุธี เนื่องจำนงค์ 4.นางสาวมุฑิตา หน่างเกษม ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  ระดับเหรียญเงิน ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 2ธันวาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ