รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี โดยมีนายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอบ้านบึง และในตำบลหนองชาก เข้าร่วมต้อนรับ ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ