วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีโชว์สกิลวิเคราะห์ข้อมูล Industry 4.0

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีโชว์สกิลวิเคราะห์ข้อมูล Industry 4.0

คว้ารางวัลเวที IoT Hackathon 2022 Gen R ครั้งที่ 3 กับการแข่งขันสุดเข้มข้นตลอด 36 ชั่วโมงของเวที  IoT Hackathon 2022 Gen R ครั้งที่ 3 ที่วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สวมบทบาทการทำงานกับข้อมูลจริง 3 โรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว โรงงานผลิตดินสอ และโรงงานผลิตกระดาษชำระ โดยต้องนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลและแสดงผลผ่าน Dashboard ตามที่ได้ผ่านการอบรมจากโครงการฯ โจทย์การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ OEE, Production Monitoring, Power Management, Quality Control, Maintenance, Warehouse, โดยต้องนำข้อมูลมาประยุกต์เป็นแอปพลิเคชันในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ ERP, การซ่อมบำรุง Motor, การแจ้งเตือนด้วยระบบ Andon, การจัดการข้อมูลบน Monitoring Room โดยมีระยะเวลาเพียง 36 ชั่วโมงเท่านั้น นอกจากนี้ผู้เข้าแข่งขันยังต้องนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลและ Dashborad แก่คณะกรรมการ

รางวัลชนะเลิศ

นายชยพล สาลีผล วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 30,000 บาท

.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

นายวีรภัทร ไตรภพสุวรรณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท

.รางวัลชมเชย ได้แก่

.นายธนโชติ ก้านจักร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 5,000 บาท

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ