ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการเชื่อมโยง และการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศรายบุคคล และการติดตามการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายสง่า  แต่เชื้อสาย  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยนางสาวศรินทิพย์  ธนวิจิตรพันธ์  ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 1 สำนักงบประมาณ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการเชื่อมโยง และการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศรายบุคคล และการติดตามการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน ร่วมกับสำนักงบประมาณ โดยนายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ได้ตรวจเยี่ยมโครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และโครงการฐานข้อมูลสารสนเทศบุคคลและการติดตามการมีงานทำ ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารคมสันวิทยา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ