การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการผลิตสื่อวิดีโอด้วยแพลตฟอร์ม Canva เพื่อการจัดการฐานข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ Canva for AI ณ ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการผลิตสื่อวิดีโอด้วยแพลตฟอร์ม Canva เพื่อการจัดการฐานข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ Canva for AI ณ ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ในงาน ONE-EV (Open Network of Education for Electric Vehicle)  ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยคณะครูที่มีความสนใจจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 17 คน

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ