การสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “EV-Conversion” โดย ผศ.ดร. วิมล แสนอุ้ม ผู้อำนวยการหน่วยกลยุทธ์ธุรกิจนวัตกรรม บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ในงาน ONE-EV (Open Network of Education for Electric Vehicle)

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 การสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “EV-Conversion” โดย ผศ.ดร. วิมล แสนอุ้ม ผู้อำนวยการหน่วยกลยุทธ์ธุรกิจนวัตกรรม บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ในงาน ONE-EV (Open Network of Education for Electric Vehicle)  ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านสาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า EV ทั่วประเทศ จำนวน 65 คน

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ